Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Dane osobowe

 1. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do usług świadczonych przez Exehost.NET Patrycja Kaczmarczyk za pośrednictwem portalu Exehost.NET.
 2. Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk jest jednoosobową działalnością znajdującą się pod w poznaniu pod adresem Rudki 69A, Dębołęka 78-607, Polska; podlegającą prawu Unii Europejskiej i Polski. Firma jest identyfikowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 7792484186 oraz numer identyfikacyjny REGON 369683533.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie Exehost.NET jest firma Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług na rzecz użytkownika, którego te dane dotyczą.
 4. Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk podejmuje działania wymagane lub zalecane prawem w celu zabezpieczenia informacji przed nieuprawnionym dostępem i wglądem.
 5. Dane osobowe klientów przetwarzane są w celach:
     - świadczenia usługi ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
        i. księgowo-rozliczeniowych
        ii. windykacji należności
        iii. zarządzania kontaktem z klientami
           1. poprawa jakości usług i wydajności
        iv. umożliwienia użytkowania panelu administratora i zakupu usług (pliki cookies na czas sesji)
        v. statystyka
     - marketing i informacje handlowe (tylko za odrębną zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. Dane klientów zebrane podczas rejestracji do systemu będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia zamówionych usług i obsługi płatności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym celu przetwarzamy takie dane jak:
     - imię i nazwisko
     - e-mail
     - adres (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj)
     - NIP / Pesel
     - numer konta
 7. Dane osobowe nie są ujawniane podmiotom trzecim. Wyjątek stanowią dane księgowe, które przetwarzane są przez podmiot trzeci jakim jest firma Biuro usług księgowych Karolina Markowiak-Szulc NIP: 7881874262 , REGON: 301998882
 8. Dane księgowo-rozliczeniowe przechowywane są przez 60 miesięcy od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. Realny czas przechowywania takich danych może wynieść do 5 lat.
 9. Dane klientów zbierane na potrzeby korespondencji i wsparcia technicznego to:
     - imię i nazwisko
     - adres (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj)
     - stanowisko
     - e-mail
     - numer telefonu
     - adres IP
  Dane zbierane podczas korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone zagadnienia. Dane kontaktowe i korespondencję przechowujemy przez czas świadczenia usługi oraz dodatkowo przez okres 60 miesięcy po zakończeniu umowy, w celu zabezpieczenia roszczeń. Po tym okresie dane oraz ich kopie są usuwane ze wszystkich nośników
 10. Dane klientów wykorzystywane na potrzeby marketingowe to:
     - imię i nazwisko
     - adres (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj)
     - stanowisko
     - e-mail
  Dane te powiązane z aktualnie używanymi usługami wykorzystywane są jedynie w celu promowania nowej oferty Exehost.NET. Nie są przetwarzane automatycznie, ani przekazywane do podmiotów trzecich. Dbając o prywatność naszych klientów, nie stosujemy w tym celu automatycznego profilowania ani remarketingu. Przechowujemy je przez okres, w czasie którego udzielona jest zgoda i wykorzystujemy jedynie do wysyłki newslettera.
 11. Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk może zbierać adresy IP z ruchu sieciowego w celach technicznych, statystycznych oraz wymaganych przez prawo. Czas przechowywania danych w celach technicznych i wymaganych przez prawo to 12 miesięcy. W celach statystycznych dane są anonimizowane i przechowywane bezterminowo.
 12. Gromadzone dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach niezbędnych do świadczenia usługi.
 13. Zgromadzone dane są zachowane w tajemnicy z wyjątkiem okoliczności, w których zaistnieje obowiązek ich udostępnienia na mocy prawa. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 14. Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk może odmówić zaprzestania przetwarzania danych użytkownika tak długo jak jest to niezbędne do zakończenia postępowań sądowych lub egzekucji zobowiązań. W wymienionych sytuacjach dane mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym. (art. 17 ust. 3 lit. e RODO)

2. Zmiana danych

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wydanej wcześniej zgody (art. 7 ust. 3 RODO), do wglądu, modyfikacji (sprostowania), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przeniesienia danych (art. 20 RODO) oraz usunięcia swoich danych ze wszystkich nośników, przez administratora danych, a także wszystkie podmioty przetwarzające dane na rzecz administratora, którym jest Exehost.NET
 2. Przywileje przysługujące użytkownikowi z praw o którym mowa w Art. 2 ust. 1, można spełnić poprzez zalogowanie do panelu oraz w wyniku bezpośredniego zwrócenia się do Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk za pomocą formularza kontaktowego na stronie panel.exehost.net/plugin/contact lub kontakt drogą e-mailową na [email protected]
 3. Dane zbierane automatycznie podlegają zmianie lub usunięciu pod warunkiem, że zawierają dane osobowe.

3. Wykorzystanie ciasteczek (pliki cookies)

 1. Skynode.eu może wykorzystywać pliki cookie w celu identyfikacji przeglądarki internetowej podczas świadczenia usług pod warunkiem, że nie zawierają danych osobowych.
 2. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera), umożliwiające firmie Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk dbanie o jakość usług oraz utrzymanie zadowolenia użytkowników. Pozwalają nam na świadczenie usług za pośrednictwem serwisu skynode.eu, dzięki nim funkcjonuje możliwość wyboru oferty i koszyk. Używamy ich na podstawie art. 6 ust. 1 lit b oraz f. RODO
 3. Zgodnie z art 6 ust.1 lit. f RODO przetwarzamy dane w celach statystycznych i marketingu bezpośredniego. Dane, których Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk nie jest w stanie zidentyfikować, są wykorzystywane w narzędziu umożliwiającym mierzenie ruchu Google Analytics Google LLC. Aby uniknąć profilowania przez sieć reklamową Google LLC, na wszystkich stronach dostępnych w internecie należy postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną na: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl W celu uzyskania większej ilość informacji na temat usług świadczonych przez Google LLC zapraszamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl
 4. W skryptach analitycznych takich jak Google Analytics, aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa danych Exehost.NET stosuje anonimizację na wczesnym etapie

4. Bezpieczeństwo danych

 1. Wszelkie dane zgromadzone przez firmę Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk. są przechowywane na serwerach zabezpieczonych przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wszystkie dane osobowe zebrane przez Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk przetwarzane są zgodnie z góry wyznaczonymi celami, a dostęp do danych udzielony jest wyłącznie osobom odpowiedzialnym za wykonywanie działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Postanowienia końcowe

 1. Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk może zaktualizować niniejszą politykę prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie exehost.net. Zaktualizowana polityka prywatności obowiązuje użytkownika po otrzymaniu jego zgody na zaistniałe zmiany.
 2. W razie dodatkowych pytań Exehost.NET Łukasz Kaczmarczyk chętnie udzieli odpowiedzi. Prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na exehost.net lub na adres e-mail [email protected]