Informacje o kontach bankowych

Nazwa odbiorcy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Kod BIC (SWIFT)

BPKOPLPW

Numer konta

21 1020 2847 0000 1902 0200 1907

IBAN

PL21102028470000190202001907